Privacy Policy
Evolution Twirlteam Veenendaal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Onze leden ontvangen bij het aanmelden voor hun lidmaatschap een uitgebreide Privacy Policy. In de Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Evolution Twirlteam Veenendaal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Evolution Twirlteam Veenendaal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 
Wanneer u ons uitgebreide Privacy Policy wilt inzien, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen mail dan naar het
bestuur: info@evolutionveenendaal.nl.

Disclaimer
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij de samenstellers van deze site streven naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
Als je vragen hebt over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. De samenstellers van deze website aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te
raadplegen. De samenstellers van deze website zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

Copyright
De samenstellers van deze website behouden zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding naar de website van Twirlteam Evolution is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.

Cookies en web statistieken
Op deze website wordt geen gebruik gemaakt van cookies. De webmaster van deze site maakt gebruik van web statistieken om beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de verschillende bezoekers. Met die informatie kan de webmaster zijn website verbeteren en
beter laten aansluiten op jouw behoeften.